Muziek is een belangrijk onderdeel in het dagelijks leven. Cliënten leren bij de muziekles om de muzikale innerlijke talenten naar voren te brengen met een duidelijke boodschap naar het publiek. Het uitgangspunt hierbij is vooral een verhaal naar eigen levensloop in verwoording brengen met muzikale klanken. Cliënten kunnen zich op deze wijze op een goede manier uiten en dit ten gehore brengen aan het publiek. Ook wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheden om deze talenten verder uit te breiden.