Theater is een project waarin de cliënten zich live inleven in diverse rollen en deze tot uitbeelding brengen. De doelstelling is om cliënten leren in te leven in de rollen van diverse personages zodat zij zich bevrijd voelen van hun eigen opgebouwde en geïsoleerde karakter. Dit zodat zij zowel de maatschappij als hun eigen omgeving beter leren begrijpen en zich daarop kunnen aanpassen.