Wij zijn thuiszorg instelling CareFree. De kracht van ons bedrijf is het aanpassen van onze activiteiten op de interesses, talenten, potenties, capaciteiten en vaardigheden van de clienten. Wij proberen de kwaliteiten van de clienten om te zetten in een realisatie om zo de eigen doelen in het leven te kunnen bereiken en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De focus van onze instelling staat voornamelijk op het volledig ondersteunen van onze cliënten. Doordat wij meerdere talen spreken kunnen wij cliënten met verschillende nationaliteiten van gepersonaliseerde zorg. Van onze cliënten zijn wij ook bekend met de cultuur en achtergrond. Het betreft: Nederlands, Engels, Duits, Aramees en Arabisch (meerdere dialecten). De cliënten die niet goed/geheel niet in het Nederlands kunnen communiceren, worden zo alsnog goed begrepen en wordt er ook beter voldaan aan de wensen en behoeften.

Samenwerking met mantelzorgers

Mantelzorg is zorg die huisgenoten, familieleden of andere betrokkenen verlenen aan een hulpbehoevend persoon uit hun directe omgeving. De mantelzorg varieert van huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging tot begeleiding. Voor Carefree is de mantelzorger een belangrijke pijler in de thuissituatie van de cliënt. Om onze cliënten de juiste zorg te kunnen geven ligt het voor ons voor de hand om samen te werken met deze mantelzorgers. We werken op de volgende manieren samen:

  1. We wisselen Informatie uit: Wie is de cliënt, wat vindt de cliënt belangrijk? Maar ook; hoe gaat het met de cliënt? We informeren over de ziekte en beperkingen, en hoe daar mee om te gaan als mantelzorger.
  2. We helpen de mantelzorger bij het zorgen voor en ondersteunen van de cliënt.
  3. We bieden hulp of een luisterend oor voor de problemen die hij of zij ervaart.